Znj. MIRLINDA KARÇANAJ

Drejtor i Përgjithshëm
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit


Rruga "Papa Gjon Pali II"
Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: 00 355 4 22 77 750
Fax: 00 355 4 22 77 764                                                                                                                                                              
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakte për suport:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për probleme me shërbimin e internetit 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për probleme me serverin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për probleme me sigurinë

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -  për probleme me nënshkrimin elektronik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për asistencë në e-albania

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për probleme me sistemet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - për probleme të tjera